ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอนครหลวง นำโดยนายสวัสดิ์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครหลวง ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวกนกวรรณ ชโลธร นิเทศติดตาม และให้กำลังใจนักศึกษาในการสอบ ณ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการดำเนินการสอบในครั้งนี้มีมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างเคร่งครัด