ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2-2564 ทั่วไป 31 ต.ค. 64
2 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 10 ต.ค. 64
3 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ทั่วไป 8 ต.ค. 64
4 สอบ N-net ทั่วไป 8 ต.ค. 64
5 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 3 ต.ค. 64
6 โครงการ ทั่วไป 12 ส.ค. 64
7 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 11 ส.ค. 64
8 COVID-19 ทั่วไป 30 ก.ค. 64
9 การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ทั่วไป 29 ก.ค. 64
10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 64
11 [ลงนามถวายพระพร]สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 7 มิ.ย. 64
12 ขยายเวลารับสมัครเรียน ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป 3 พ.ค. 64
13 กศน. อำเภอนครหลวงเปิดรับสมัครเรียน ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2564 ทั่วไป 26 เม.ย. 64
14 ขอแสดงความยินดี ทั่วไป 27 มี.ค. 64
15 ขอแสดงความยินดี ทั่วไป 27 มี.ค. 64
16 ขอแสดงความยินดี ทั่วไป 27 มี.ค. 64
17 หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy Curriculum ทั่วไป 5 ม.ค. 64
18 ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2563 ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
19 ร่วมพิธีบวงสวงพระเจ้าอู่ทอง ทั่วไป 3 ธ.ค. 63
20 25 พฤศจิกายน 2563 ทั่วไป 25 พ.ย 63
21 แนะนำบุคลากรใหม่ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ทั่วไป 19 พ.ย 63
22 แนะนำบุคลากรใหม่ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ทั่วไป 19 พ.ย 63
23 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครหลวง ทั่วไป 19 พ.ย 63
24 แนะนำบุคลากรใหม่ ทั่วไป 24 ก.ย. 63
25 ขอแสดงความยินดี ทั่วไป 22 ก.ย. 63
26 ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 28 ก.ค. 63
27 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทั่วไป 4 ก.ค. 63
28 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ทั่วไป 2 มิ.ย. 63
29 เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ทั่วไป 8 เม.ย. 63
30 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพศศึกษารอบด้าน และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ ทั่วไป 22 ธ.ค. 62
31 โครงการรับรู้ให้กับ ครู กศน. เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา ทั่วไป 20 ธ.ค. 62
32 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ธ.ค. 62
33 โครงการปฐมนิเทศ พัฒนา จิตอาสา ร่วมใจ ทั่วไป 17 พ.ย 62
34 กิจกรรมจิตอาสา Kick off ทั่วไป 6 พ.ย 62
35 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 23 ต.ค. 62
36 วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 62
37 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน [ N Net ] ครั้งที่ 1/2562 ทั่วไป 25 ส.ค. 62
38 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 12 ส.ค. 62
39 อยุธยาศึกษา ทั่วไป 11 ส.ค. 62
40 เรียนรู้สู้ภัยพิบัติ รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ทั่วไป 3 ส.ค. 62
41 โครงการเสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ทั่วไป 29 ก.ค. 62
42 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 62
43 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันอาสาฬบูชา ทั่วไป 14 ก.ค. 62
44 ฝึกอาชีพ กอ.รมน ร่วมกับ กศน.อำเภอนครหลวง ทั่วไป 14 มิ.ย. 62
45 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี ทั่วไป 3 มิ.ย. 62
46 วันแม่ ทั่วไป 14 ส.ค. 61
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ N-net ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ทั่วไป 14 ส.ค. 61
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ N-net ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ทั่วไป 9 ม.ค. 61
49 14 มกราคมนี้ กีฬาสี กศน.อำเภอนครหลวง ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 6 ม.ค. 61