ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ?สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ? และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ตำบลแม่ลา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562