ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

สอบ N-net

????สอบ N-net ????
ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
เวลา 8:30-15:00 น.
สนามสอบ โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์
1.บัตรประจำตัวนักศึกษา(หากไม่มีติดต่อครูก่อนวันที่สอบ)+บัตรประชาชน
2.ดินสอ2B ปากกา ยางลบ
3.แต่งกายชุดสุภาพ ชุดนักศึกษา
ผู้ชาย = กางเกงขายาว สีดำ กรม (ห้ามใส่กางเกงแฟชั่นขาดๆ กางเกงเลกกิ้ง)
= เสื้อคอปกสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกลม)
= รองเท้าหุ้มส้น ผ้าใบ สีดำ น้ำตาล (ห้ามรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)
ผู้หญิง = กระโปรง กางเกงขายาว สีดำ กรม (ห้ามใส่กางเกงแฟชั่นขาดๆ กางเกงเลกกิ้ง)
= เสื้อคอปกสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกลม)
= รองเท้าหุ้มส้น ผ้าใบ สีดำ น้ำตาล (ห้ามรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)
**หากแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4.ตรวจสอบรายชื่อ รายวิชาที่สอบ ห้องสอบ เข้าสอบให้ตรงตามเวลา
**หากมีข้อสงสัยติดต่อ ครูประจำกลุ่ม หรือ
กศน.อำเภอนครหลวง 035-259205
(ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามกฎทุกข้ออย่างเคร่งครัด )