ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

โครงการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564
นายสวัสดิ์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครหลวง และ คณะบุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง
ร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ตามโครงการ "ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ. ห่วงใยต้านภัยโควิด"
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

https://www.facebook.com/KSNnakronlaung