ฟรี
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครหลวง
    หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน [ N Net ] ครั้งที่ 1/2562

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน [ N Net ] ครั้งที่ 1/2562